Ropa

Ropa

Ropa je drogou moderní civilizace. Je všude kolem nás, i když ji nevidíme. A stejně tak nevidíme, jaký má negativní vliv na ovzduší, hluk, vodu, půdu a v neposlední řadě na faunu a floru.

Limitovaná edice: 7/7

Další tvorba